Studijos

Vilniaus universiteto Fizikos fakultete lazerių fizikai ruošiami jau daugiau nei 35 metus

Atlikdami pasaulinio lygio lazerinius tyrimus, Lietuvos mokslo centrai sukaupė aukštą kompetenciją ir ugdo kvalifikuotus specialistus. Išskirtiniai nuopelnai čia tenka Vilniaus universiteto Fizikos fakultetui (toliau – VU FF), kuriame lazerių fizikai nuosekliai ruošiami jau daugiau kaip trisdešimt penkerius metus.

VU FF studentai jau bakalauro studijose susipažįsta su lazerių fizika. Pavyzdžiui, vien 2007–2008 mokslo metais VU FF Kvantinės elektronikos katedroje buvo parengta septyniolika lazerių fizikos srities bakalauro darbų, t. y. 12 proc. visų tais metais parašytų VU FF. Lazerių fizikos kursai yra skaitomi ir kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Lazerių technologijų specialistams ruošti Lietuvoje yra skirtos dvi magistro studijų programos: Lazerių fizikos ir optinių technologijų programa bei Lazerinių technologijų programa. Abi jas vykdo VU FF Kvantinės elektronikos katedra. Magistro programų tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, sugebančius kurti ir praktikoje pritaikyti moderniąsias technologijas. Studentai naudojasi šiuolaikiškai įrengtomis mokomosiomis ir mokslinėmis laboratorijomis VU FF Lazerinių tyrimų centre bei Fizinių ir technologijos mokslų centro (toliau – FTMC) Fizikos institute.

Lazerių fizikos doktorantūros studijų programas turi keli Lietuvos mokslo centrai. VU FF Kvantinės elektronikos katedroje 2000–2008 m. buvo priimti dvidešimt septyni doktorantai. 2009 m. devyni iš dvidešimties FTMC Fizikos instituto doktorantų buvo pasirinkę su lazerių ir lazerių technologijų mokslu susijusias temas. Šios srities mokslų daktarus taip pat ruošia ir kiti šalies universitetai bei mokslo centrai.

Lazerių fizikos krypties studentai ir doktorantai aktyviai dalyvauja tarptautinėse mainų programose, stažuojasi garsiuose užsienio mokslo centruose.

Informacija paimta iš Lazerių ir šviesos mokslo ir technologijų asociacijos tinklalapio.