Lazerių gamybos pramonė

Lietuvos lazerių sektoriaus pardavimų apimtys paskutinius 20 metų išlaiko spartų augimą – po 10–20 proc. kasmet, ir tai yra apie du puse karto greičiau nei pasaulinė lazerių rinka. 2018 m. duomenimis Lietuvos lazerių sektoriaus pajamos yra 130 mln. EUR, o sukuriama pridėtinė vertė vienam darbuotojui yra daugiau kaip tris kartus didesnė už šalies vidurkį.

Toks ilgametis augimas yra unikalus reiškinys. Visos Lietuvos lazerių įmonės atsirado kaip privačios iniciatyvos, be jokių užsienio investicijų ar tiesioginių valstybės dotacijų. Nuo pat veiklos pradžios jos remiasi tik šalies mokslo potencialu, visos yra lietuviško kapitalo. Per tris nepriklausomybės dešimtmečius buvo sukurta visa nacionalinė lazerinių produktų vertės kūrimo grandinė: pradedant naujų produktų kūrimu mokslinėse laboratorijose, konstravimu, gamyba ir baigiant suformuotu unikaliu pasauliniu platinimo bei aptarnavimo tinklu.

Lietuvoje šiame sektoriuje be mokslo įstaigų veikia daugiau kaip 40-imt verslo įmonių, dirba apie 1000 specialistų, ir kas metus darbuotojų skaičius auga apie 10 proc. Kas penkerius metus dvigubėja pardavimų apimtys. Gamindamos specifinius prietaisus, Lietuvos lazerių įmonės nekonkuruoja tarpusavyje – į užsienio šalis jos eksportuoja daugiau nei 90 proc. pagamintų produktų ir kai kuriose nišose neturi net ir globalių konkurentų. Lietuvos lazeriai eksportuojami į daugiau kaip 70 valstybių.

Anksčiau Lietuvos lazerių pramonė buvo orientuota į mokslinę lazerių rinką, tačiau sparčiai populiarėjantis lazerinis medžiagų apdirbimas bei lazerių technologijų panaudojimo plitimas, leido Lietuvos lazeriams patekti į pramonės rinką, kur šiuo metu realizuojama beveik pusė visų pardavimų.

Apie 10 proc. sektoriaus pajamų kasmet yra investuojama į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą: gerinami gaminamų prietaisų techniniai parametrai ir kuriami nauji prietaisai.

2004 m. įkurta „Lazerių ir šviesos mokslo ir technologijų asociacija“ vienija lazerių pramonės įmones ir pagrindines šalies mokslo institucijas. Asociacijos tikslas – bendradarbiauti ir sutelkti narių pastangas kryptingai veiklai, kad lazerių ir fotonikos technologijų sektorius (mokslas, studijos, pramonė) taptų vienu iš esminių Lietuvos konkurencingumo dėmenų.

Informacija paimta iš Lietuvos lazerių asociacijos tinklalapio
Lietuvos lazerinių technologijų sektoriaus apžvalga 2019: Laser Technologies in Lithuania (DPF)