Lazerių gamybos pramonė

Lietuvos lazerių sektoriaus pardavimų apimtys paskutinius 20 metų išlaiko spartų augimą – po 10–20 proc. kasmet, o 2017 metais pardavimai išaugo 25 proc. ir siekė beveik 120 mln. eurų.

Toks ilgametis augimas yra unikalus reiškinys. Visos Lietuvos lazerių įmonės atsirado kaip privačios iniciatyvos, be jokių užsienio investicijų ar tiesioginių valstybės dotacijų. Nuo pat veiklos pradžios jos remiasi tik šalies mokslo potencialu, visos yra lietuviško kapitalo. Per du nepriklausomybės dešimtmečius buvo sukurta visa nacionalinė lazerinių produktų vertės kūrimo grandinė: pradedant naujų produktų kūrimu mokslinėse laboratorijose, konstravimu, gamyba ir baigiant suformuotu unikaliu pasauliniu platinimo bei aptarnavimo tinklu.

Lietuvoje šiame sektoriuje dirba apie 1000 žmonių, ir kas metus darbuotojų skaičius auga apie 10 proc. Kas penkerius metus dvigubėja pardavimų apimtys. Gamindamos specifinius prietaisus, Lietuvos lazerių įmonės nekonkuruoja tarpusavyje – į užsienio šalis jos eksportuoja daugiau nei 90 proc. pagamintų produktų ir kai kuriose nišose neturi net ir globalių konkurentų. Lietuvos lazeriai eksportuojami į daugiau nei 70 valstybių.

Apie 10 proc. sektoriaus pajamų kasmet yra investuojama į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą: gerinami gaminamų prietaisų techniniai parametrai ir kuriami nauji prietaisai.

Pagal sukuriamą pridėtinę vertę ir darbo našumą Lietuvos lazerių pramonė pirmauja šalyje.

2004 m. įkurta „Lazerių ir šviesos mokslo ir technologijų asociaciją“ vienija lazerių pramonės įmones ir pagrindines šalies mokslo institucijas. Asociacijos tikslas – bendradarbiauti ir sutelkti narių pastangas kryptingai veiklai, kad lazerių ir šviesos technologijų sektorius (mokslas, studijos, pramonė) taptų vienu iš esminių Lietuvos konkurencingumo dėmenų.

Informacija paimta iš Lietuvos lazerių asociacijos tinklalapio