2015 m. rugsėjo 17 d.

Užbaigtas ES finansuojamas projektas skirtas skaidulinių technologijų inovacijoms

UAB „Ekspla“ 2015 m. rugpjūčio 31 d. užbaigė projektą „Skaidulinės inovacijos greitesniam medžiagų apdirbimui (SIGMA)“ (SFMIS Nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-04-076), kuris įgyvendintas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Intelektas LT“. Projekto vykdymui iš Europos regioninės plėtros fondo skirta apie 580 tūkst. eurų paramos, dar tiek pat investavo UAB „Ekspla“ kartu su projekto partneriais UAB „Elas“ ir UAB „Precizika Metrology”.

Greitai besikeičiančios technologijos, šiuolaikinė vartojimo prekių gamyba smarkiai įtakojama mados, verčia labai sparčiai persiorientuoti į naujus procesus ir medžiagas. Lazerinis mikroapdirbimas yra viena iš technologijų, įgalinančių tokius operatyvinius veiksmus, tačiau ji turi apribojimų. Greitai perkonstruoti tradicinės, laisvos erdvės technologijos lazerį pagal pasikeitusius poreikius labai sunku, kenčia gamybos efektyvumas.

Projekto metu buvo sukurtos kelios lazerinės sistemos skaidulinės technologijos pagrindu. Dėka šios technologijos lazerinių sistemų išpildymas yra modulinis, t. y. sukurti keli užduodantys generatoriai, išspinduliuojantys impulsus nuo šimtų pikosekundžių iki šimtų femtosekundžių trukmės. Taip pat sukurta keletas skaidulinių bei hibridinių stiprintuvų. Skaidulinės technologijos dėka šis modulių rinkinys leis kurti įvairias lazerinių sistemų konfigūracijas, atsižvelgiant į greitai besikeičiančius rinkos poreikius.

„Ekspla“ daug investuoja į inovacijas, čia dirba ypač aukštos kvalifikacijos darbuotojai. Siekiant sukurti konkurencingus produktus, intensyviai bendradarbiaujama su Europos ir pasaulio mokslininkais ir verslo įmonėmis, ruošiamos naujos paraiškos projektams finansuoti iš „Horizon 2020“ programos. Planuojama ir toliau dalyvauti ES struktūrinių fondų finansuojamuose projektuose kuriant naujus produktus ir keliant įmonės konkurencingumą.