2019 m. sausio 2 d.

Sėkminga metų pabaiga „Eksploje“

2018 metų pradžia bendrovės nedžiugino pardavimų apimtimis. Tačiau nuo antro pusmečio įsivažiavusi prekyba, atsigavęs užsakymų srautas suteikė galimybę pasiekti finansinius metų tikslus. „Ekspla“ sėkmingai užbaigė 2018-uosius, viršijo numatytą pardavimų planą ir džiaugėsi dar dviem svarbiais įvykiais.

Pasak „Eksplos“ generalinio direktoriaus Kęstučio Jasiūno, metų pabaiga buvo kupina gamybos įtampos. Reikėjo gerokai efektyvesnių vidinių resursų siekiant įveikti gamybos iššūkius ir perpus trumpesnį laiką pasiekti metų planą. „Įrodėme, kad gebame susiimti sudėtingu metu ir per trumpą tarpsnį padaryti labai daug. Mums pavyko susivienyti ir įvykdyti užsibrėžtus tikslus. Dėkoju tiems, kurie įdėjo daugiau pastangų nei įprastai, kad to pasiektume“, – džiugiai pasakojo Kęstutis Jasiūnas.

Ekstremalių parametrų plotmėje

Gruodžio pabaigoje „Ekspla“ pagamino itin sudėtingą lazerinę sistemą SYLOS Alignment ir sėkmingai įdiegė ELI-ALPS* tyrimų centre Vengrijoje. Tai – mažesnysis pirmosios SYLOS sistemos, pagamintos 2017 m. „Eksplos“ ir „Šviesos Konversijos“ konsorciumo, „brolis“. Naują sistemą „Eksplos“ inžinieriai sukūrė ir pagamino jau be išorės partnerių pagalbos. „Pasiekėme įstabių parametrų: itin trumpus ~10 femtosekundžių (1 fs = 10-15 s) trukmės šviesos impulsus, kurių smailinė galia (3,5 TW) yra apie tūkstantį kartų didesnė už galingiausios JAV atominės elektrinės galią“, – džiaugėsi vedantysis projekto inžinierius Jonas Adamonis.

Dar įspūdingesnius parametrus „Eksplos“ atstovai su partneriais žada pirmosios SYLOS sistemos modifikacijoje. Planuojama, kad sistema jau balandžio mėnesį veiks ELI-ALPS* centre ir generuos net 6 fs trukmės šviesos impulsus, kurių smailinė galia dar didesnė – apie 5 teravatus.

Abi sistemos tyrimų centre taps „kaimynėmis“, jomis mokslininkai vykdys eksperimentinius, fundamentaliuosius tyrimus. ELI-ALPS centre SYLOS ir kitų lazerinių sistemų dėka bus generuojami ekstremaliai trumpi šviesos impulsai, net iki kelių atosekundžių (1 as = 10-18 s) trukmės. Šiais impulsais galima tirti labai greitus procesus, kurie vyksta atomų ir molekulių lygmenyje.

Schematic layout of the SYLOS 2A laser

SYLOS taip pat pasitarnaus generuojant aukštąsias harmonikas, pasiekiant itin trumpus šviesos bangos ilgius. Tai ultravioletiniai bei rentgeno spinduliai. Skirtumas nuo medicinoje ar kitur naudojamų tokių spinduliuočių – didelio intensyvumo ir gerai kolimuoti spinduliai, kuriais galima „pamatyti“ kelių nanometrų dydžio struktūras šiuolaikiniuose puslaidininkiniuose prietaisuose arba vienu šūviu peršviesti sunkvežimį muitinėje.

Dar vienas ekstremalias ribas plečiantis taikymas – elementariųjų dalelių greitinimas. „Lazeris sąlyginai didelis, poros automobilių dydžio, tačiau būsima dalelių greitinimo laboratorija tikrai pranoks savo mažumu kitus, kelių futbolo stadiono dydžio ir dar gerokai didesnius, pasaulyje garsius dalelių greitintuvus. Tai leis unikalius mokslo pasiekimus priartinti prie taikymo praktikoje daugelyje sričių“, – komentavo „Eksplos“ didelio intensyvumo lazerių programos vadovas Donatas Lengvinas.

Nauja strategija

Gruodis bendrovei buvo reikšmingas dar vienu svarbiu įvykiu. „Eksplos“ vadovybė savo darbuotojams ir akcininkams pristatė veiklos strategiją 2019–2023 metams. Strategijoje apibrėžti 3 svarbiausi įmonės tikslai ir jų įgyvendinimo kryptys. „Ekspla“ per 5 metus planuoja finansinį padvigubėjimą.

„Iki šiol jau tris kartus mums yra pavykę tai padaryti, pavyks ir dabar. Tai yra mūsų visų finansinio saugumo ir tvaraus augimo garantas, didesnė vertė darbuotojams, naujos karjeros galimybės ir ilgalaikė nauda akcininkams. Būsime priekyje ir kiekvienas eksplėnas galės didžiuotis tuo, kad kuria pažangiausias technologijas“, – patikino Kęstutis Jasiūnas.

* Extreme Light Infrastructure – Attosecond Light Pulse Source