2023 m. sausio 26 d.

Paskirtas naujasis UAB „Ekspla“ valdybos pirmininkas

Paskirtas naujasis lazerių gamybos įmonės „Ekspla“ valdybos pirmininkas. Juo tapo Kęstutis Jasiūnas, iki 2022 m. gruodžio 31 d. vadovavęs lazerius kuriančiai bendrovei. Kęstutis pakeitė nuo 2021 m. liepos valdybai pirmininkavusią Laimą Petrauskienę. Ji tampa bendrovės valdybos nare.

Susipažinkite su „Eksplos“ valdyba

Kęstutis Jasiunas
Kęstutis Jasiūnas, pirmininkas

Kęstutis Jasiūnas 1982 metais baigė Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą, įgijo fiziko kvalifikaciją. Nuo 1982 iki 1985 metų darbavosi jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu Mokslų akademijos Fizikos institute (dabar Fizinių ir technologijos mokslų centras, FTMC). Nuo 1985 iki 1992 metų – UAB „Eksma“ inžinierius konstruktorius. Buvo vienas iš pirmojo „Eksma“ komercinio pikosekundinio lazerio kūrėjų, kurie 1988 m. buvo apdovanoti Lietuvos Ministrų Tarybos premija už komercinio lazerio sukūrimą. Bendrovėje „Ekspla“ Kęstutis Jasiūnas dirbo nuo jos įsteigimo, t. y. nuo 1992-11-11. Jis yra vienas iš bendrovės signatarų. Nuo darbo pradžios iki 1997 metų Kęstutis Jasiūnas užėmė ekonomikos direktoriaus ir valdybos pirmininko, o nuo 1997 iki 2022 metų pabaigos – generalinio direktoriaus pareigas.
Kęstutis yra aktyvus bendruomenės narys, buvo vienas iš iniciatorių steigiant Lietuvos lazerių asociaciją ir yra jos valdybos narys, taip pat ilgametis Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės asociacijos prezidiumo narys, nuo 2021 m. – viceprezidentas. Daugybę metų yra išrenkamas Fizinių ir technologijos mokslų centro tarybos nepriklausomu nariu. Nuo 2014 iki 2022 metų buvo paskirtas Lietuvos mokslo tarybos valdybos nariu. Už indėlį plėtojant Lietuvos aukštųjų technologijų verslą 2013 m. Lietuvos Respublikos Prezidentės buvo apdovanotas ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi.

Rimutė Račiukaitienė, valdybos narė

Rimutė Račiukaitienė 1982 metais baigė Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą, įgijo fizikės dėstytojos bakalauro laipsnį. 1994–2000 m. LBAA įgijo buhalterinės ir mokesčių apskaitos, įmonių finansų valdymo, finansinės būklės vertinimo ir prognozavimo kvalifikaciją. Nuo 1982 iki 1994 metų dirbo Elektrografijos mokslinių tyrimų institute inžiniere mikrofilmavimo technikos konstravimo, mikrofilmų ir mikrovaizdų kūrimo bei tyrimų srityje. Nuo 1994 metų iki dabar dirba bendrovėje „Ekspla“. Pagrindinė veikla – vadovavimas verslo ir buhalterinei apskaitai.
Už indėlį prisidedant prie Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės vystymo ir konkurencingumo stiprinimo 2012 m. Rimutė Račiukaitienė gavo LINPRA įsteigtą apdovanojimą – asociacijos Garbės ženklą.

Raimondas Kondrotas
Raimondas Kondrotas, valdybos narys

Raimondas Kondrotas 1984 metais baigė Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą, įgijo fiziko kvalifikaciją, 2005–2007 m. mokėsi Baltijos vadybos institute (BMI). Nuo 1982 iki 1989 metų dirbo Mokslų akademijos Fizikos institute stažuotoju, jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu. 1989–2012 m. dirbo „Eksma“ grupės įmonėse inžinieriumi konstruktoriumi, pardavimo vadybininku, komercijos direktoriumi ir buvo atsakingas už pardavimus bei tarptautinę bendrovių plėtrą. 2012–2014 metais užėmė AB „Litgrid“ Strategijos departamento vadovo pareigas. Nuo 2014 metų yra investicijų bendrovės „Fotona Invest“ vadovas.

Juozas Žabolis, valdybos narys

Karjerą pradėjo „Zabolis Partners“ investicinėje grupėje. Įmonėje užėmė finansų analitiko pareigas Susijungimų ir įsigijimų padalinyje (angl. Mergers and Acquisitions).
Nuo 2020 iki 2021 metų dirbo vienoje grupės investicinėje bendrovėje „Smart Brands Laboratory“ e. komercijos bei skaitmeninių kanalų pardavimo srityje.

Šiuo metu „Zabolis Partners“ įmonių grupėje J. Žabolis dirba su investicijų plėtra fotonikos sektoriuje. Taip pat užima valdybos nario pareigas įmonėje „Eksma Optics“.

Juozas Žabolis 2020 metais baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą ir įgijo komercinės teisės magistro laipsnį.

Kaip teigia Laima Petrauskienė, UAB „Ekspla“ valdybos nario pareigas pasiryžo priimti, nes mano, jog bendrovės tolesnis klestėjimas ir sėkminga plėtra yra įmanomi tik konstruktyviai derinant darbuotojų, specialistų, vadovų ir akcininkų (jų grupių) interesus. Valdybos veiklos kokybė – tai priimti sprendimai, aiški ir logiška jų argumentacija bei operatyvi korekcija. Ypač svarbu tinkamai pranešti ir išaiškinti juos bendruomenei ir prisiimti visišką atsakomybę už „Eksplos“ veiklos sėkmę. Pasitelkdama savo išsilavinimą, gyvenimišką ir profesinę patirtį, L. Petrauskienė pasiryžusi įgyvendinti minimus tikslus.

Laima Petrauskienė
Laima Petrauskienė, valdybos narė

Laima Petrauskienė 2003 metais baigė Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą ir įgijo bakalauro laipsnį. Baigiamojo darbo tema – „Specializuotos laboratorijos projektas“. 2013 metais Vilniaus universiteto Medicinos fakultete įgijo magistro laipsnį. Baigiamojo darbo tema – „Magnetinių nanodalelių vaizdinimas magnetinio rezonanso tomografijos metodu“. Baigusi magistrantūros studijas 2014 ir 2015 metais, 12 mėnesių stažavosi Hjustone (JAV). Sukaupta daugiau kaip 20 metų profesinė patirtis dirbant tiek privačiose, tiek viešosiose įmonėse (tokiose srityse kaip mokslo tiriamoji veikla, projektų valdymas, pardavimai, apskaita) Laimą Petrauskienę įtikino, jog įmonės sėkmę lemia bendruomenės tarpusavio santykiai, susitelkimas į suprantamą tikslą, aiški motyvacinė sistema, įsitraukimas į bendrovės valdymą, psichoemocinis klimatas. Ne mažiau svarbi yra įmonės kultūra ir taisyklės, kurias nustato ir tobulina pati bendruomenė bei kurių ji sąmoningai ir be prievartos laikosi. L. Petrauskienė tiki, kad „Eksplos“ bendruomenėje tokia daugiasluoksnė darna yra pasiekiama.
Dabartiniu metu Laima Petrauskienė yra UAB „Krialteka“ direktorė bei Lietuvos lazerių asociacijos vyr. buhalterė.