2023 m. kovo 17 d.

Padėka už paramą Ukrainai

EKSPLOS vadovas Aldas Juronis dalyvavo Ukrainai paramą renkančios organizacijos Blue / Yellow for Ukraine renginyje, kuriame buvo įteiktos padėkos paramą skyrusioms Lietuvos įmonėms.


Simbolines dovanas – saulėgrąžos sėklą ir dėžutes su išlaisvinta Ukrainos žeme, kurią iškasė ir į Lietuvą atsiuntė fronte besikaunantys kariai, – įteikė organizacijos vadovas Jonas Ohman.


Prieš metus prasidėjus Ukrainos puolimui EKSPLA „Blue /Yellow“ organizacijai paaukojo 50 tūkst. eurų.