2018 m. rugpjūčio 10 d.

„Ekspla“ baigė įgyvendinti ES remiamą projektą svarbaus išradimo patentavimui

2018 m. vasarą „Ekspla“ baigė įgyvendinti projektą „Išradimo “Femtosekundinių šviesos impulsų gavimo būdas ir lazerinis šaltinis” patentavimas“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-MITA-T-845 “Inopatentas”.

Projektu siekiama apsaugoti įmonės intelektinę nuosavybę tarptautinėje rinkoje ir įsitvirtinti tarp lazerių gamintojų, siūlančių femtosekundines sistemas. Šio išradimo Europos patentas leis padėti pagrindus iki šiol tik laboratorijose kuriamų ultratrumpųjų impulsų generacijos ir stiprinimo sistemų komercinimui.