Naujienos

„Ekspla“ pradėjo įgyvendinti ES remiamą projektą spektroskopijos sistemų eksporto rinkų plėtrai

2016 m. rudenį „Ekspla“ pradėjo vykdyti projektą „Spektroskopijos sistemų eksporto rinkų plėtra“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 “Naujos Galimybės LT”.

Šiuo metu „Ekspla“ yra gerai žinoma rinkoje kaip pikosekundinių ultrasparčiųjų lazerių gamintoja. Taip pat „Eksploje“ yra gaminamos dviejų tipų jau pilnai išbaigtos ir paruoštos naudojimui spektroskopijos sistemos: tai suminio dažnio spektroskopinės sistemos, leidžiančios tyrinėti medžiagų paviršius ir sąlyčius molekulių lygmenyje jų nepažeidžiant ir teraherciniai spektrometrai. Kartu rinkai yra siūlomi ir lazeriai, parengti šio tipo taikymams.

Besikeičiantis pasaulis sukuria puikias galimybes abejoms sistemoms – augantis naujų technologijų ir medžiagų poreikis atitinkamai formuoja poreikį ir progresyviems medžiagų tyrinėjimo būdams. Kuriant ir parduodant galutiniam vartotojui pilnai išbaigtas sistemas pačiai „Eksplai“ nauda yra akivaizdi: sukuriama didesnė pridėtinė vertė, išplečiamas klientų ratas, o svarbiausia – gaunama neįkainuojamos patirties lazerių taikyme.

Planuojama, kad projekto vykdymo metu bus sudalyvauta 6 tarptautinėse parodose. Platus geografinis spektras  - bus dalyvaujama Danijoje, Meksikoje, Prancūzijoje, Rusijoje, Vokietijoje - bei koncentracija į daugiausia specializuotus renginius, leidžia tikėtis betarpiškai pasiekti mokslininkus ir inžinierius, dirbančius ultrasparčiosios spektroskopijos ir THz srityse . Parodų metu „Eksplos“ stende bus pristatomos spektroskopijos sistemos bei lazeriai, skirti tokioms sistemoms.

Renginių metu taip pat bus tiriama konkurencinė aplinka ir renkama informacija apie sistemų naudotojus – kokie yra tyrėjų ir inžinierių poreikiai. Surinkta informacija bus panaudota naujų produktų kūrimui ir esamų tobulinimui.

Tikimasi, kad sėkmingas dalyvavimas planuojamose parodose padidins kompanijos žinomumą ir susidomėjimą „Eksplos“ produktais THz spektrometrų ir netiesinės spektroskopijos rinkų segmentuose, o tai savo ruožtu sukurs teigiamas prielaidas didesniam užklausimų srautui ir pardavimams ateityje. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo bei nuosavomis įmonės lėšomis.