Projektai

„Ekspla“ yra aktyvi tarptautinių ir nacionalinių projektų dalyvė. Per savo gyvavimo istoriją, bendrovė yra dalyvavusi daugiau nei keturiasdešimtyje įvairiausių projektų

Šiuo metu „Ekspla“ įgyvendina šiuos projektus:

Spektroskopijos sistemų eksporto rinkų plėtra

2016 m. rugsėjo mėn.– 2018 m. gegužės mėn.

2016 m. rudenį „Ekspla“ pradėjo vykdyti projektą „Spektroskopijos sistemų eksporto rinkų plėtra“ pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos Galimybės LT”.

Šiuo metu „Ekspla“ yra gerai žinoma rinkoje kaip pikosekundinių ultrasparčiųjų lazerių gamintoja. Taip pat „Eksploje“ yra gaminamos dviejų tipų jau pilnai išbaigtos ir paruoštos naudojimui spektroskopijos sistemos: tai suminio dažnio spektroskopinės sistemos, leidžiančios tyrinėti medžiagų paviršius ir sąlyčius molekulių lygmenyje jų nepažeidžiant ir teraherciniai spektrometrai. Kartu rinkai yra siūlomi ir lazeriai, parengti šio tipo taikymams.

Besikeičiantis pasaulis sukuria puikias galimybes abejoms sistemoms – augantis naujų technologijų ir medžiagų poreikis atitinkamai formuoja poreikį ir progresyviems medžiagų tyrinėjimo būdams. Kuriant ir parduodant galutiniam vartotojui pilnai išbaigtas sistemas pačiai „Eksplai“ nauda yra akivaizdi: sukuriama didesnė pridėtinė vertė, išplečiamas klientų ratas, o svarbiausia – gaunama neįkainuojamos patirties lazerių taikyme.

Planuojama, kad projekto vykdymo metu bus sudalyvauta 6 tarptautinėse parodose. Platus geografinis spektras – bus dalyvaujama Danijoje, Meksikoje, Prancūzijoje, Rusijoje, Vokietijoje – bei koncentracija į daugiausia specializuotus renginius, leidžia tikėtis betarpiškai pasiekti mokslininkus ir inžinierius, dirbančius ultrasparčiosios spektroskopijos ir THz srityse . Parodų metu „Eksplos“ stende bus pristatomos spektroskopijos sistemos bei lazeriai, skirti tokioms sistemoms.

Renginių metu taip pat bus tiriama konkurencinė aplinka ir renkama informacija apie sistemų naudotojus – kokie yra tyrėjų ir inžinierių poreikiai. Surinkta informacija bus panaudota naujų produktų kūrimui ir esamų tobulinimui.

Tikimasi, kad sėkmingas dalyvavimas planuojamose parodose padidins kompanijos žinomumą ir susidomėjimą „Eksplos“ produktais THz spektrometrų ir netiesinės spektroskopijos rinkų segmentuose, o tai savo ruožtu sukurs teigiamas prielaidas didesniam užklausimų srautui ir pardavimams ateityje.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo bei nuosavomis įmonės lėšomis.

 

Ultratrumpieji impulsai ateities technologijoms

2017 m. kovo mėn.– 2019 m. vasario mėn.

2017 m. pavasarį „Ekspla“ kartu su partneriais – „Optida“ ir „Lidaris“ - pradėjo vykdyti projektą „Ultratrumpieji impulsai ateities technologijoms“ pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai“.

„Ekspla“ yra mokslinių pikosekundinių lazerinių sistemų pasaulinė lyderė, kurios produkcija eksportuojama į visame pasaulyje esančias tyrimų laboratorijas bei skinasi kelią į praktinius taikymus medicinoje, diagnostikoje bei medžiagų preciziniame apdirbime. Tobulėjant technologijoms pasaulyje vis daugiau tyrimų yra su itin galingais femtosekundiniais impulsais, tačiau jų praktinį pritaikymą stabdo impulsų šaltinių sudėtingumas bei technologijų netobulumas.

Siekiant patenkinti tokių šaltinių poreikį ir paruošti technologinę bazę ultra aukštos (TW klasės) galios femtosekundinėms sistemoms, projekto metu kartu su partneriais bus sukurta kompaktiška lazerinė sistema didelės energijos itin didelės smailinės galios femtosekundinių impulsų generacijai bei išbandytos kelios esminės stiprinimo ir impulsų spaudimo technologijos, reikalingos galingiausioms pasaulio lazerinėms sistemoms kurti.

Projekto metu užsibrėžtas sukurti prototipas, kurio pagrindu bus hibridinis lazeris sudarytas iš šviesolaidinio lazerinio užkrato bei kieto kūno diodais kaupinamo galios stiprintuvo. Lazerinė sistema bus integruota su parametriniu stiprintuvu itin didelės smailinės galios kelių optinių ciklų impulsų generacijai.

Projekte labai svarbų vaidmenį atliks bendradarbiavimas tarp projekto partnerių, kurio metu bus sukurtos optinės dangos, pasižyminčios dideliu atsparumu aukštos galios femtosekundiniams impulsams, įgalinančios pasiekti užsibrėžtus didelės smailinės galios parametrus.

Projekte bus vykdomos MTEP veiklos, numatytos sumaniosios specializacijos krypties „Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos“ prioriteto „Fotoninės ir lazerinės technologijos“ veiksmų plane. Pasibaigus projektui sukurta lazerinė sistema bus aktyviai komercializuojama, tokiu būdu projektas tiesiogiai prisidės prie Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos antrojo tikslo „didinti verslo inovacinį potencialą“ antrojo uždavinio „skatinti naujų produktų pateikimą rinkai“ įgyvendinimo.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo bei nuosavomis įmonių lėšomis.